سس هالوپینو قرمز(تند)


نیم لیتر سس تولید شده از فلفل مکزیکی هالوپینو


80,000 تومان

محصولات مرتبط