سبزیجات میکس سالاد


بسته 150گرمی شامل بی بی اسفناج،سوئیس چارد ،سورل و...


40,000 تومان